Tourism

Startups which will be part at Digital Greece

Meet The Teams

Made in Athens

GR:
Σκέψου ΜΗΔΕΝ. Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν οι συμβατικές επιχειρήσεις. Το ΜΗΔΕΝ είναι Ουδέτερο και Απορροφητικό όταν όλοι οι άλλοι είναι μονοδιάστατοι- περιορίζονται στους εαυτούς τους. Οι Made in Athens δημιουργούν και παράγουν αγαθά και υπηρεσίες οι οποίες δεν παράγονται από κανέναν άλλο. 100% Κυκλική Οικονομία- 100% Zero Waste- 100% Επαυξημένη Αξία Προϊόντα και υπηρεσίες που δεν ρυπαίνουν τη ζωή. Buy–Play-Sell μη συμβατικές επιχειρήσεις από τους Made in Athens Think Zero.

EN:
Once upon a time, they were Conventional Businesses. Zero is Neutral and Absorbent when all others are one-dimensional - limited to themselves. Made in Athens creating & producing goods & services that are not produced by anyone else. 100% Circular Economy- 100% Zero Waste- 100% Augmented Value Products and services that do not pollute life. Buy-Play-Sell non Conventional Businesses by Made in Athens

Clio Muse

EN:
Clio Muse offers self-guided digital audio tours via our tour-guide app Clio Muse, available for Android and iOS smartphones and tablets. Through Clio Muse, travel agents, OTAs and other resellers, sell our self-guided digital audio tours with no availability limits. In Clio Muse app, travellers can find multiple digital themed tours that are produced by our handpicked destination experts (accredited tour-guides, professionals in the Culture & Tourism sector) and are inspired by the rich historical, gastronomical, urban, architectural, and mythological culture of the destinations we serve. All content is available offline along with offline maps. Tours are available in several languages (English, Greek, Spanish, German, French, Italian, Russian, Chinese, Romanian, Hebrew, Polish, Turkish and other) and include multimedia content. Destinations we are currently covering: Athens, Delphi, Crete, Mykonos, Zante, Peloponnese, Karpathos, Thessaloniki, Florence, Rome and Venice.

Grekaddict

Travel Designers in Greece

EN:
We help small local activity service providers to raise their revenues by connecting them with new sales channels through innovative technologies.

GR:
Η Grekaddict.com αποτελεί μία καινοτόμο πλατφόρμα που στόχο έχει την παροχή υψηλών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα των ταξιδιωτικών εμπειριών. Συγκεκριμένα, η Grekaddict.com, αφενός βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού να αυξήσουν τα έσοδά τους συνδέοντάς τους με νέα κανάλια πωλήσεων, και αφετέρου βοηθάει ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα να αναβαθμίσουν τεχνολογικά την εμπειρία φιλοξενίας που παρέχουν στους πελάτες τους.

Ridemind

EN:
Ridemind is the first online marketplace for p2p car sharing in Greece with all rentals insured by Allianz.

GR:
Η Ridemind είναι η πρώτη εταιρεία που φέρνει το p2p car sharing στην Ελλάδα με όλες τις ενοικιάσεις να ασφαλίζονται από την Allianz.

Toorbee

EN:
Toorbee is a b2b travel platform that connects in-destination service providers from the West with Chinese online travel agents. Toorbee is a bridge that offers the tools to make Western supply China-ready, so when Chinese travelers visit the West they find a China-friendly environment.

GR:
Η Toorbee είναι μια Travel tech εταιρεία με γραφεία στην Ελλάδα και στην Κίνα, όπου μέσω της B2B πλατφόρμας της και των τεχνολογιών που αναπτύσει, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ της αυξανόμενης ζήτησης από μεγάλα OTAs (online travel agencies) της Κίνας για τουριστικά προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται στον προορισμό (in-destination services & activities), με τους παρόχους αυτών (LSP local services providers) στην Ελλάδα και άλλες περιοχές του κόσμου.

Tooristas

EN:
TOORISTAS empowers the tours & activities industry offering a complete booking management system for tour operators and activity providers. Our advanced booking engine can integrate seamlessly with your existing website. Through a convenient user interface you can track your bookings, connect with your agents/partners and push your activities in a network of well-known online marketplaces.

GR:
Ο TOORISTAS είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης κρατήσεων και προώθησης υπηρεσιών για τους παρόχους τουριστικών δραστηριοτήτων και εκδρομών. Η μηχανή κρατήσεων του TOORISTAS μπορεί να ενσωματωθεί εύκολα και γρήγορα σε κάθε website. Μέσα από ένα απλό και φιλικό διαχειριστικό περιβάλλον μπορείτε να παρακολουθείτε τις κρατήσεις σας, να δημιουργήσετε το δικό σας δίκτυο μεταπωλητών και να προωθήσετε τις υπηρεσίες σας σε πολλαπλά κανάλια πωλήσεων.

Tellody

EN:
Smart & “all in one” online tool for SME's to automate customer engagement, listening and Loyalty. We solve the most pressing problem of SMEs which is “Finding and keeping customers”. The digital marketing platform you need to create customer relationships for life. Messaging, rich Email, Vouchers, Surveys, Landing pages, Competitions, Tickets and more.

GR:
Έξυπνο και πλήρες διαδικτυακό εργαλείο για την αυτοματοποίηση της επικοινωνίας, της ακρόασης και της πιστότητας των πελατών ΜΜΕ. Αντιμετωπίζουμε το πιο πιεστικό πρόβλημα των ΜΜΕ που είναι ``Εύρεση και διατήρηση πελατών``. Η πλατφόρμα ψηφιακού μάρκετινγκ για να δημιουργήσετε μακροχρονιες σχέσεις με τους πελάτες . Μυνήματα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κουπόνια, έρευνες, διαγωνισμοί και πολλά άλλα.

Truevoyagers

EN:
Truevoyagers are travel consultants and travel bloggers with many years of experience in the tourism industry. They provide transformative experiences through handpicked activities to travelers coming to Greece. Knowing first-hand the challenges and desires of the modern traveler, they offer visitors in Athens unforgettable tailor-made adventures based on their proper needs, such as the first and original “Athens Instant Photo tour” and the creative “Make your Own Souvenir” ceramic workshop.

GR:
Οι Truevoyagers είναι ταξιδιωτικοί σύμβουλοι και bloggers με πολυετή εμπειρία στον τουρισμό. Παρέχουν μοναδικές εμπειρίες μέσω ειδικά-σχεδιασμένων δραστηριοτήτων στους ταξιδιώτες που έρχονται στην Ελλάδα. Γνωρίζοντας από πρώτο χέρι τις προκλήσεις και τις επιθυμίες του σύγχρονου ταξιδιώτη, προσφέρουν στον επισκέπτη στην Αθήνα αξέχαστες περιηγήσεις και εμπειρίες, προσαρμοσμένες στις ανάγκες του, όπως το πρωτότυπο ``Athens Instant Photo Tour`` και το ``Make Your Own Souvenir`` εργαστήριο κεραμικής.

Yammas

GR:
Ο σύγχρονος τρόπος κερασματος

EN:
The modern way to buy a drink for a distance friend