Smart Cities

Startups which will be part at Digital Greece

Meet The Teams

Humane.

Empowering Life

GR:
Η Humane είναι ένα δίκτυο ενδυνάμωσης ΑμεΑ και χρόνιες παθήσεις. Όραμά μας είναι να αναδείξουμε ότι τα ΑμεΑ έχουν ικανότητες, ότι μπορούν να εργαστούν, να καινοτομήσουν και να επιχειρήσουν.
Θέλοντας να ανατρέψουμε το αρνητικό πρόσημο και στερεότυπο που υπάρχει γύρο από την αναπηρία και τις χρόνιες παθήσεις σκεφτήκαμε ότι το καταλληλότερο μέσο είναι η παρέμβαση στο καθημερινό τρόπο ζωής. Τι πιο κατάλληλο λοιπόν, από τα t-shirts που φοράμε καθημερινά και δηλώνουν την φιλοσοφία, τις αξίες και την προσωπικότητά μας. Σχεδιάσαμε λοιπόν τα ‘’unlimited reaction’’, apparel & accessories που το καθένα είναι αφιερωμένο σε διαφορετική πάθηση/αναπηρία. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα καινοτόμο ‘’cause product’’ με κοινωνική αξία. We design a Humane world. What is your reaction?

EN:
Humane is a social network of empowering people with disabilities and chronic diseases. Our vision is to highlight that people with disabilities have abilities, that they can work, innovate and be entrepreneurs.
We want to overturn the negative sign and stereotype around disabilities and chronic diseases. We thought that the most appropriate way is to interfere with everyday life. What's more suitable, from the t-shirts we wear every day, to declare our philosophy, values and personality. So we designed the ''unlimited reaction'', apparel & accessories that each of them is dedicated to a different disease/disability. It is essentially an innovative ``cause product`` of social value. We design and Humane world. What is your reaction?

IQ Taxi

Inc.

GR:
Στην IQTaxi Inc. πιστεύουμε σε έναν νέο κόσμο ευφυών υπηρεσιών μετακίνησης! Για αυτό δουλεύουμε δίπλα στους επαγγελματίες του χώρου βοηθώντας και υποστηρίζοντας στην εξέλιξη τους. Ο στόχος μας είναι να οδηγήσουμε τις υπηρεσίες ΤΑΧΙ στην νέα εποχή των διαδικτυακών λύσεων και του Internet of things.

EN:
In IQTaxi Inc. we believe in a new intelligent transportation world! Totally inspired of this, we are fulfilling the fleet organizations’ needs. Our main Target is to drive the taxi services to the new era of mobile solution and internet of things!

Elektronio

Handcrafted Vehicles

GR:
H Elektronio σχεδιάζει και κατασκευάζει επαναστατικές λύσεις προσωπικής μετακίνησης βασισμένες στο ηλεκτρικό ποδήλατο. Όραμα της είναι να φέρει ένα νέο κοινό στην αστική ποδηλασία και να δημιουργεί συνεχώς πρωτοποριακά μοντέλα που θα αλλάζουν την εμπειρία μεταφοράς στο αστικό περιβάλλον για άτομα, εταιρίες και οργανισμούς. Για αυτό το μόττο της είναι άλλωστε... #reimagineyourvehicle

EN:
Elektronio is a cleantech mobility solutions startup company which makes revolutionary personal mobility based on electric bicycles. Elektronio's vision is to bring urban cycling to a whole new audience beyond the traditional cyclist & consists a nonstop explorer of new groundbreaking bicycle models which change the transfer experience of people, companies, and institutions in urban environments. For this reason, their motto is... #reimagineyourvehicle

Openhouse

GR:
Το openhouse είναι ένα real estate engine που κάνει την αναζητηση της επόμενης κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου των χρηστών, ετσι όπως θα έπρεπε να ήταν: μια από τις πιο ευχάριστες εμπειρίες τους. Με την παροχή εργαλείων χάρτη, γεωγραφικών δεδομένων, πληροφοριών real estate, αστικών δεδομένων και μηχανισμών πιστοποίησης ακινήτων, το openhouse προσφέρει ποιοτικά και πραγματικά αποτελέσματα, και εργαλεία που καλύπτουν τις αληθινές ανάγκες των χρηστών.

EN:
Openhouse is a real estate engine that makes users΄ search for a house and/or business space the way it should be : one of their most pleasant experiences. Using cut of the edge tools and Open Data i.e. mapping, geographical data, real estate information, urban data, and property certification mechanisms, openhouse offers real qualitative results and tools which cover users’ real needs

Ethelon

GR:
H ethelon δημιουργήθηκε με σκοπό την ανάδειξη και προώθηση δράσεων εθελοντισμού. Μέσα από τα 3 πεδία δράσης της, στοχεύει να φέρει σε επαφή εθελοντές, ΜΚΟ και εταιρείες αλλά και να καλύψει το κενό που υπάρχει στην αγορά μέσα από την διαχείριση των εθελοντών σε events.
Στο πλαίσιο των δράσεων της έχει συνεργαστεί με πάνω από 50 εταιρείες προκειμένου να αναπτύξει και να διαχειριστεί Προγράμματα Εταιρικού Εθελοντισμού και ΕΚΕ καλύπτοντας βασικές ανάγκες των οργανισμών της Κοινωνίας των Πολιτών. Μερικές από αυτές είναι η Nestle, η Εurobank, η Mercedes και η Abbvie.
Παράλληλα έχει σχεδιάσει και διαχειριστεί Προγράμμα Εθελοντισμού, όπως το Πρόγραμμα Εθελοντισμού του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος - SNFCC, το πρόγραμμα του δήμου Αθηναίων This is Athens με όνομα ``Τhe Athens Greeters``, το εθελοντικό πυλώνα του προγράμματος ReGeneration, αλλά και έχει διαχειριστεί πάνω από 350 μικρά και μεγάλα events όπως το SN Festival, TedxAthens, MAD Awards, XTERRA κ.α.
H δράση της έχει αναγνωριστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με διακρίσεις όπως το Forbes30under30, τα StartUp Awards και έχει δημοσιευτεί σε BBC, Huffpost, The Guardian, κ.α.
Τέλος, έχει διασυνδέσει πάνω από 300 οργανισμούς με εθελοντές μέσα από την πλατφόρμα που διατηρεί στην ιστοσελίδα www.ethelon.org

EN:
Ethelon was created in order to promote volunteerism. Through its three fields of action, it seeks to bring together volunteers, NGOs and companies, but also to fill the gap in the field of events by managing volunteers.
As part of its actions, ethelon has collaborated with over 50 companies to develop and manage corporate volunteering programs and CSR activations, meeting the core needs of civil society organizations. Some of its partners are Nestlé, Eurobank, Mercedes and Abbvie.
Moreover ethelon has planned and managed Volunteering Programs, such as the Volunteering Program of Stavros Niarchos Foundation Cultural Center - SNFCC, the program of the Municipality of Athens This is Athens ``The Athens Greeters``, the voluntary program of ReGeneration and has managed over 350 smaller and bigger events such as SN Festival, TedxAthens, MAD Awards, XTERRA, and others.
Their action has been recognized in Greece and abroad with distinctions by Forbes30under30, StartUp Awards and has been published in BBC, HuffPost, The Guardian, and others.
Finally, ethelon has linked more than 300 nonprofits with volunteers through their platform, www.ethelon.org

Recycglobe

Recycle, Connect, Gain!

GR:
Η RECYCGLOBE είναι η πρώτη ελληνική εταιρία που αναπτύσσει και προμηθεύει software και hardware συστήματα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης σε ιδιωτικές ή δημοτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην συλλογή και επεξεργασία ανακυκλώσιμών υλικών (υγρά και στερεά).Ο έξυπνος αισθητήρας κάδου recycSenseTM εφαρμόζεται σε οποιοδήποτε σύστημα κάδου (βυθιζόμενο ή υπέργειο) ανεξαρτήτως του υλικού που δέχεται και καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την ποσότητα των υλικών αποστέλλοντας την πληροφορία στην διαδικτυακή πλατφόρμα.

EN:
RECYCGLOBE is the first Greek company which supplies private or municipal companies activated in collecting and treating waste (liquids and solids) with innovative software and hardware waste management systems.The intelligent fill-level sensor-recycSenseTM can be easily attached to any type of waste bin. The sensor recycSenceTM securely monitors a waste bin’s fill-level and sends real-time quantitative data to the online waste management platform.

Vouliwatch

GR:
Το Vouliwatch είναι μία ανεξάρτητη, μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία ανοιχτής διακυβέρνησης, ενίσχυσης της διαφάνειας και της λογοδοσίας και προώθησης της δημοκρατικής συμμετοχής με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας. Στόχος μας είναι να φέρουμε την δημοκρατική συμμετοχή και την έννοια του ενεργού πολίτη στην ψηφιακή εποχή. Ενημερωνόμαστε, αναζητούμε δουλειά, κάνουμε φίλους και καταναλώνουμε online όλο και περισσότερο. Η δημοκρατία και η λογοδοσία γιατί να μένουν πίσω; ----

EN:
Vouliwatch is a non-partisan parliamentary monitoring organization whose goal is to bridge the gap between citizens and their political representatives whilst promoting a culture of transparency, accountability and active citizenship. In doing so, Vouliwatch makes use of innovative digital technology applications whose purpose is to facilitate the monitoring of parliamentarian’s activities, the transparent communication between MPs and their constituents as well as the recording of all parliamentary activity.