Digital Greece: Tourism Edition

Startups which will be part at Digital Greece: Tourism Edition

Meet The Teams

Made in Athens

GR:
Σκέψου ΜΗΔΕΝ. Μια φορά κι έναν καιρό, ήταν οι συμβατικές επιχειρήσεις. Το ΜΗΔΕΝ είναι Ουδέτερο και Απορροφητικό όταν όλοι οι άλλοι είναι μονοδιάστατοι- περιορίζονται στους εαυτούς τους. Οι Made in Athens δημιουργούν και παράγουν αγαθά και υπηρεσίες οι οποίες δεν παράγονται από κανέναν άλλο. 100% Κυκλική Οικονομία- 100% Zero Waste- 100% Επαυξημένη Αξία Προϊόντα και υπηρεσίες που δεν ρυπαίνουν τη ζωή. Buy–Play-Sell μη συμβατικές επιχειρήσεις από τους Made in Athens Think Zero.

EN:
Once upon a time, they were Conventional Businesses. Zero is Neutral and Absorbent when all others are one-dimensional - limited to themselves. Made in Athens creating & producing goods & services that are not produced by anyone else. 100% Circular Economy- 100% Zero Waste- 100% Augmented Value Products and services that do not pollute life. Buy-Play-Sell non Conventional Businesses by Made in Athens

Clio Muse

EN:
Clio Muse offers self-guided digital audio tours via our tour-guide app Clio Muse, available for Android and iOS smartphones and tablets. Through Clio Muse, travel agents, OTAs and other resellers, sell our self-guided digital audio tours with no availability limits. In Clio Muse app, travellers can find multiple digital themed tours that are produced by our handpicked destination experts (accredited tour-guides, professionals in the Culture & Tourism sector) and are inspired by the rich historical, gastronomical, urban, architectural, and mythological culture of the destinations we serve. All content is available offline along with offline maps. Tours are available in several languages (English, Greek, Spanish, German, French, Italian, Russian, Chinese, Romanian, Hebrew, Polish, Turkish and other) and include multimedia content. Destinations we are currently covering: Athens, Delphi, Crete, Mykonos, Zante, Peloponnese, Karpathos, Thessaloniki, Florence, Rome and Venice.

Grekaddict

Travel Designers in Greece

EN:
We help small local activity service providers to raise their revenues by connecting them with new sales channels through innovative technologies.

GR:
Η Grekaddict.com αποτελεί μία καινοτόμο πλατφόρμα που στόχο έχει την παροχή υψηλών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον τομέα των ταξιδιωτικών εμπειριών. Συγκεκριμένα, η Grekaddict.com, αφενός βοηθάει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού να αυξήσουν τα έσοδά τους συνδέοντάς τους με νέα κανάλια πωλήσεων, και αφετέρου βοηθάει ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα να αναβαθμίσουν τεχνολογικά την εμπειρία φιλοξενίας που παρέχουν στους πελάτες τους.

Tellody

EN:
Smart & “all in one” online tool for SME's to automate customer engagement, listening and Loyalty. We solve the most pressing problem of SMEs which is “Finding and keeping customers”. The digital marketing platform you need to create customer relationships for life. Messaging, rich Email, Vouchers, Surveys, Landing pages, Competitions, Tickets and more.

GR:
Έξυπνο και πλήρες διαδικτυακό εργαλείο για την αυτοματοποίηση της επικοινωνίας, της ακρόασης και της πιστότητας των πελατών ΜΜΕ. Αντιμετωπίζουμε το πιο πιεστικό πρόβλημα των ΜΜΕ που είναι ``Εύρεση και διατήρηση πελατών``. Η πλατφόρμα ψηφιακού μάρκετινγκ για να δημιουργήσετε μακροχρονιες σχέσεις με τους πελάτες . Μυνήματα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κουπόνια, έρευνες, διαγωνισμοί και πολλά άλλα.

Ferryhopper

EN:
Ferryhopper is a newly launched online ferry booking platform that brings island-hopping around Greece to your fingertips. Through Ferryhopper, you can plan your ferry trip effortlessly, book your ticket quickly, compare prices instantly, secure the cheapest fare, and start hopping! Ferryhopper is the only booking platform that provides the user with corresponding connections and routes to other destinations and makes ferry travelling in Greece easy and simple. Moreover, the island-hopping option allows the traveler to book multiple tickets in a single shot.

GR:
Το Ferryhopper είναι μια εύχρηστη online πλατφόρμα κράτησης ακτοπλοϊκών εισιτηρίων που στοχεύει στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες. Είναι η μοναδική πλατφόρμα που παρέχει τη δυνατότητα συνδυασμού ακτοπλοϊκών δρομολογίων παρέχοντας έτσι ακτοπλοϊκά ταξίδια με ανταπόκριση. Επιπλέον, με την επιλογή island hopping, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κάνει συνδυασμένη αναζήτηση και κράτηση πολλαπλών ταξιδιών.

Drop4Sea

EN:

- Challenge

Drones are quickly becoming a regular tool in the maritime industry, although developed for government and military operations, over the next half a decade.
Drones can safely go where humans can’t.
Drones can be flown into high up or hazardous areas to check the structural integrity of a vessel or keep secure the vessel.
Whereas previously this high-risk job was down to a crew member, now a drone can be flown to the inspection point, and with a high definition video feedback to the control centre, and mitigate any risk.

- Solution

By Drop4sea sollution we can Improving safety, reducing costs, speeding up processes and making access challenges a breeze.
Replacing the need for human inspections, routine maintenance can be monitored remotely in real-time by surveyors, providing instant feedback to the vessel or offshore Superintendent. This, in turn, reduces costs, increases efficiency and significantly reduces the risk to human life during essential maintenance.

BoatsAdvisor

EN:
BoatsAdvisor®-the independent reviewing hub, is the first website, enabling sailors to unleash the potential of every private rented sailing boat, motor yacht, and catamaran. BoatsAdvisor offers advice from sailors to sailors and charterers to sailors with reviews and opinions covering a big amount of boats all over the world, which increases the credibility of the owners (charterers), the boat itself and safety of the sailors and their families & friends. All the reviews get controlled by BoatsAdvisor’s specialists before they get published, in order to guarantee the credibility of the comments and reviews.

GR:
Review♦Read♦BeSafe♦Sail♦Enjoy BoatsAdvisor-The Independent reviewing hub μέσω της ιστοσελίδας BoatsAdvisor.com απευθύνεται στους χρήστες, ναυλωτές και τους ιδιοκτήτες σκαφών που επιθυμούν να αυξήσουν τη διαφάνεια της αγοράς των ενοικιαζόμενων σκαφών επιτρέποντας στους χρήστες να αναθεωρήσουν, να σχολιάσουν και να μοιραστούν εμπειρίες που συνδέονται με το μοναδικό σκάφος.

SaMMYacht

EN:
As a disruptive solution, SaMMY introduces the concept of ‘Next Generation Marina’, offering multipurpose sensor grids, unified booking and operating management systems, optimizing the marinas’ processes and increase traffic and revenues.

GR:
Σαν καινοτομά εταιρεία H SaMMY προσφέρει λύσεις για τις ``Next Generation Marinas``, παρέχοντας δίκτυα αισθητήρων πολλαπλών σκοπών, ολοκληρωνένο σύστημα κρατήσεων και διαχείρησης μαρίνων, βελτιώνοντας την λειτουργία τους και τις διαδικασίες ελλιμενισμού με σκοπό την αύξηση της κίνηση σκαφών και την μεγιστοποίηση των έσοδων τους.

Kleesto

EN:
kleesto allows tour operators and travel agents to increase their revenues with software tools that help them manage their tourism venture all in one place, organize their booking channels easier, and distribute their services online faster.

Jack & Jenny

EN:
What is to live
If not to experience?

Never say no to what can become you.
Never not try the one thing you least expected.

May every day be a wonderful journey.
Through sea and land. Through heart and mind.

Place yourself everywhere.
Because nowhere is far enough.

Be the one to have the story to tell.
Never be the one who have missed it.

Into the awesome we sail.
Into the amazing we arrive.

Live a life well said.
By you.

Jack & Jenny.
Sail to tell the story.

Scuba Diving in Greece

GR:
Μια φορά και ένα καιρό, ήταν οι συμβατικές επιχειρήσεις. Οι Made in Athens δημιουργούν & παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες που δεν παράγουν όλοι οι άλλοι `{`Δομημένα Προϊόντα`}`. Καταναλώνουμε την Κατανάλωση! BUY - PLAY - SELL

ABS Greece

GR:
Η Advanced Battlefield Studies-GREECE είναι μια συμβουλευτική και εκπαιδευτική επιχείρηση που ιδρύθηκε το 2018 στην Αθήνα μοναδική στο είδος της επιχείρηση στην Ελλάδα, η οποία φιλοδοξεί να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων με βάση τα πεδία μαχών του ελλαδικού χώρου, απευθυνόμενη κατά κύριο λόγο σε αλλοδαπούς επισκέπτες. Με βάση την επίσκεψη στις πραγματικές ιστορικές τοποθεσίες θα προβαίνουμε σε συστηματική σπουδή του πολέμου, της εκστρατείας ή της επιμέρους μάχης για να συλλάβουμε τα διδάγματα που απορρέουν για τη σύγχρονη εποχή, ανάλογα με το ακροατήριο.Οι υπηρεσίες που προσφέρουμε κατατάσσονται σε τέσσερες κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες, όπως έχουν τυποποιηθεί διεθνώς, είναι το Στρατιωτικό Επιτελικό Ταξίδι, το οποίο απευθύνεται σε στρατιωτικές σχολές και επιτελεία, το Ακαδημαϊκό Επιτελικό Ταξίδι για ακαδημαϊκά ιδρύματα, το Επιχειρηματικό Επιτελικό Ταξίδι για στελέχη επιχειρήσεων και η Σπουδή του Πεδίου Μάχης για το ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για θέματα ιστορίας. Επιπλέον προσφέρουμε υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες των πελατών. Όλη η δραστηριότητα θα πραγματοποιείται από το διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας που έχει δημιουργηθεί και η γλώσσα επικοινωνίας είναι η αγγλική επειδή απευθυνόμαστε σε διεθνές ακροατήριο.

Costa Nostrum

GR:
Το Πρότυπο Πιστοποίησης για την Αειφόρο Διαχείριση και Ανάπτυξη των Παραλιών της Μεσογείου - Costa Nostrum Sustainable Beaches, είναι ένα πρότυπο και καινοτόμο πρωτόκολλο πιστοποίησης που μπορεί να διασφαλίσει με αντικειμενικό τρόπο την αειφόρο ανάπτυξη των παραλιών της Μεσογείου, προασπίζοντας πρωτίστως την προστασία του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας καθοριστικά στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής περιμετρικά των πιστοποιημένων αειφόρων παραλιών Costa Nostrum- Sustainable Beaches και φυσικά εξασφαλίζοντας την κοινωνική συνοχή.

Spotlight POS & Spotfolio

GR:
H SpotlightPOS που χρόνια δραστηριοποιείται στον χώρο της ασύρματης παραγγελιοληψίας και cloud διαχείρισης του κλάδου της HORECA προσφέροντας μια ολοκληρωμένη σουίτα υπηρεσιών, πλέον γίνεται FinTech και μπαίνει στις ανέπαφες πληρωμές και στα ηλεκτρονικά πορτοφόλια. Στα πλαίσια του ADD Festival που σήκωσε την αυλαία του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου 2018, η SpotlightPos έκανε την επίσημη παρουσίασ των νέων της υπηρεσιών Spotlight Ticketing & Hnadsfree Payments, καθώς όμως και του νέου της lifestyle wallet, του Spotfolio App. Η υλοποίηση έγινε σε συνεργασία με τη Visa και την Τράπεζα Πειραιώς και μέσω ενός RFID wristband και ο κάθε επισκέπτης είχε τη δυνατότητα να εξυπηρετείται στα μπαρ και να εξοφλεί τις αγορές του επιδεικνύοντας απλά και μόνο το βραχιόλι ή την Spotfolio εφαρμογή του.

1DaySailingTrips

EN:
We are a Greek company based is Rhodes and we specialize in sailing/yachting/ferry tours in the South Aegean area and enhancing our wide range of offers, as well as adding new and exciting tours of other Greek/Turkish regions. What makes us different from all other agencies? Through booking a ticket on our website, clients get exclusive access to the payback benefits of local high-standard chosen businesses in the destination they choose.

Syncbnb

GR:
Η Syncbnb βοηθά ιδιοκτήτες και διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης να καταχωρήσουν τα ακίνητά τους σε πολλά κανάλια/πλατφόρμες ώστε να αυξήσουν τις κρατήσεις τους, και στην συνέχεια φροντίζει ώστε όλα τα ημερολόγια σε όλα τα κανάλια να είναι πάντα ενημερωμένα και να μην συμβεί ποτέ διπλοκράτηση.